ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ισχύει από Δευτέρα 31/10/2022

timetable

Για το πρόγραμμα των τμημάτων πατήστε εδώ

Διδάσκοντες ανά τμήμα

Πρόγραμμα Ενημέρωσης Γονέων

Τρόποι επικοινωνίας γονέων με εκπαιδευτικούς

Το ωρολόγιο πρόγραμμα (από 31/10/2022) είναι το μόνιμο πρόγραμμα μέχρι να διατεθεί στο σχολείο μας εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής για 6 ώρες/εβδομάδα. Προς το παρόν, προς όφελος των μαθητών/τριών του σχολείου μας, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, το μάθημα της Φυσικής Αγωγής θα διδάσκεται για μία ώρα την εβδομάδα (αντί για δύο) σε καθένα από τα 4 τμήματα της Γ’ τάξης (μέχρι να διατεθεί στο σχολείο μας εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής για 6 ώρες/εβδομάδα).

Το ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων τροποποιείται σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών ή πραγματοποίησης εκπαιδευτικών εκδηλώσεων / δράσεων.