ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α΄, Β΄, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

(μαθητές/τριες που φοιτούν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά στην Α', Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ή Α΄, Β' ΛΥΚΕΙΟΥ)

Διαβάστε την ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη εδώ