Εκτύπωση
Κατηγορία: Εκπαιδευτικές (educational)
Β21-ΕΞΥΠΝΑ ΦΩΤΑ
https://el.padlet.com/chatzopoulou/46p8xlvs7owaz9qh
-----
Β22-ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΩΤΙΑΣ
https://el.padlet.com/chatzopoulou/87pjercu49u6id0j
 -----
 Β23-ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
https://el.padlet.com/chatzopoulou/kuc8ue0pqk8il9wv
 -----
Β24-ΕΞΥΠΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ
https://el.padlet.com/chatzopoulou/nmh2rd1eayxpcozc
Μια ιδέα που "ξύπνησε" στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και θα ολοκληρωθεί - τελειοποιηθεί με τη συμμετοχή μας στο 14ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής με θέμα "Thinking City".
-----
Γ21-ΕΥ ΖΗΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
https://el.padlet.com/chatzopoulou/rriamuzlxoixnx0y
-----
Γ22-ΕΥ ΖΗΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
https://el.padlet.com/chatzopoulou/c8kfe8a5ieysyyu6
 
----- 
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Δήμητρα Χατζοπούλου