Από τις 22/06/2022 έως τις 30/06/2022 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2022-23 και η επίδοση των Ελέγχων Προόδου των μαθητών/τριών που φοίτησαν στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2021-22.

Χρονοδιάγραμμα προσέλευσης γονέων

Στο κτίριο του 1ου Γυμνασίου Πεύκων θα πραγματοποιηθούν και οι εγγραφές του 2ου Γυμνασίου Πεύκων

 -----

Τα παρακάτω αφορούν μόνο τους γονείς των οποίων τα παιδιά θα εγγραφούν στην Α' Γυμνασίου

Ενημερωτικό σημείωμα

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α' Γυμνασίου

Παρέχονται  από το σχολείο. Δεν είναι ανάγκη να τα εκτυπώσετε.

Αίτηση εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση για δημοσίευση φωτογραφιών ή βίντεο

 Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

  1. την αστυνομική σας ταυτότητα
  2. αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας σας, όπως Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. (ρεύματος, τηλεφωνίας, ύδρευσης) ή αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού της οικείας Δ.Ο.Υ. όπου να αναγράφεται η κατοικία και όχι η επιχείρησή σας (σ’ αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο το αντίγραφο του Ε1 όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας), ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ. 
  3. το βιβλιάριο εμβολιασμών του παιδιού.