Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζονται οι εγγραφές των μαθητών/τριών για το τρέχον σχολικό έτος 2023-24 έως την έναρξη των μαθημάτων (11/09/2023) και η επίδοση των Ελέγχων Προόδου των μαθητών/τριών που φοίτησαν στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2022-23.

Ώρες προσέλευσης: 8:30 - 13:30.

Τα παρακάτω αφορούν μόνο τους γονείς των οποίων

τα παιδιά θα εγγραφούν στην Α' Γυμνασίου

Ενημερωτικό σημείωμα

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α' Γυμνασίου

Παρέχονται  από το σχολείο. Δεν είναι ανάγκη να τα εκτυπώσετε.

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση για δημοσίευση φωτογραφιών ή βίντεο

 Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας 

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα.

Σε περίπτωση μετεγγραφής από άλλο σχολείο στο σχολείο μας θα πρέπει να υποβληθεί και

Υ.Δ. συναίνεσης του έτερου κηδεμόνα