Αγαπητοί γονείς,

Με βάση την εγκύκλιο της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, "Μετά την επίδοση της βαθμολογίας του Α’ τετραμήνου στους μαθητές/τριες, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου δύναται μέσα σε διάστημα 5 ημερών να παραλάβει νέες αιτήσεις μαθητών/τριών οι οποίοι/ες και εντάσσονται στα υπάρχοντα τμήματα εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις."

Ως εκ τούτου, το σχολείο θα δέχεται νέες αιτήσεις-Υπεύθυνες Δηλώσεις μέχρι την Τετάρτη 14/02/2024*.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, η οποία πραγματοποιείται στο κτίριο του 1ου Γυμνασίου Πεύκων, βρίσκεται στη διεύθυνση:

https://drive.google.com/file/d/1nPrVNDE4L8RZapNwco-0qgw0y0bVAyxx/view?usp=sharing

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση στη διεύθυνση:

https://gym-pefkon.thess.sch.gr/enisxdid/ydenisxdid.pdf

Τα μαθήματα ξεκινούν καθημερινά στις 14:30 (μετά τη λήξη του κανονικού ωρολογίου προγράμματος).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σχολείο στα τηλέφωνα 2310674659 και 2310673944.

Με εκτίμηση

Από τη Διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Πεύκων

* Σημείωση για μαθητές/τριες του 2ου Γυμνασίου Πεύκων: Οι αιτήσεις κατατίθενται στο 2ο Γυμνάσιο Πεύκων, το οποίο θα τις διαβιβάσει στο 1ο Γυμνάσιο Πεύκων αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας.