Αγαπητοί γονείς,

Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 τίθεται σε λειτουργία για τις δημόσιες σχολικές μονάδες η πλατφόρμα edupass.gov.gr. Υπόχρεοι υποβολής στην πλατφόρμα edupass.gov.gr δήλωσης συμμετοχής με φυσική παρουσία στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες σχολικές μονάδες είναι: (α) οι μαθητές/τριες, (β) το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), (γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»), όπως για παράδειγμα φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα. 

Oι γονείς/κηδεμόνες εισέρχονται στην πλατφόρμα και δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας του παιδιού στους χώρους της σχολικής μονάδας, ζητώντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας η σχετική ενημέρωση. 

Α) Σε περίπτωση που το παιδί έχει εμβολιασθεί ή που έχει νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά και

Β) σε περίπτωση υποβολής του σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), όσες φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, π.χ. για τους μαθητές που δεν έχουν εμβολιασθεί/νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η αντίστοιχη δήλωση στο edupass.gov.gr πρέπει να υποβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ   

Διευκρινίσεις για την Πλατφόρμα EDUPASS (03/11/2021)

ΦΕΚ 4960 τ.Β'/26-10-2021

Τα τμήματα που βρίσκονται σε διαδικασία ιχνηλάτησης, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος:

α) ακολουθούν τις οδηγίες για τις στενές επαφές που έχουν σταλεί με email σε κάθε παιδί χωριστά και

β) τα παιδιά προσκομίζουν (σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στο κινητό τους) το αποτέλεσμα του τεστ, την επόμενη εργάσιμη μέρα από τη διενέργειά του. 

Με εκτίμηση

Από τη Διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Πεύκων