Εκτύπωση
Κατηγορία: ΚΠΓ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ) ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Π.Γ.