Εκτύπωση
Κατηγορία: Εκπαιδευτική νομοθεσία

Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό της φοίτησης  ΦΕΚ 2005 τ.Β'/2019

Aπουσίες σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 που καταγράφονται αλλά δεν προσμετρώνται  ΦΕΚ 3780 τ.Β'/2020