Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό και διενεργείται κάθε σχολική εβδομάδα, τουλάχιστον άπαξ πριν από τη Δευτέρα. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Για τους ανήλικους μαθητές/τριες το τεστ παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ του/της ανηλίκου μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ίδιων (γονέων/κηδεμόνων). Η δήλωση του αποτελέσματος (αρνητικού ή θετικού) γίνεται στην ιστοσελίδα https://self-testing.gov.gr/ (Σχολική κάρτα για COVID-19). Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα. Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός/η, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος, για τους/τις μαθητές/τριες, μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, σύμφωνα με το έντυπο (2). Δείτε αναλυτικές οδηγίες εδώ

(1)  Διαβάστε τη σχετική ΚΥΑ (18/05/2021) εδώ.

(2) Σχολική Κάρτα (για τους μαθητές)

(3) Δήλωση αποτελέσματος self-test για covid-19 (για εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό)

Με εκτίμηση

Από τη Διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Πεύκων