ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΟΜΙΚΣ
5 έως 9 Νοεμβρίου, 09.30-11.00 & 11.30-13.00
ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Περισσότερα