Συλλέγουμε πλαστικά καπάκια προκειμένου να στηρίξουμε την προσπάθεια της εθελοντικής περιβαλλοντικής ομάδας του νοσοκομείου "Γ. Παπανικολάου" για προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων.

Ευχαριστήρια επιστολή προς τους μαθητές του σχολείου μας