Απόκτηση κωδικών πρόσβασης και προσωπικού λογαριασμού για την συμμετοχή μαθητών στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας στην χρήση ΤΠΕ του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής. Περισσότερα Εγχειρίδιο Οδηγός