Το Σάββατο 13 Μαρτίου και ώρα 19:00  θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση με θέμα "Πνευματικός Αγώνας και Χριστιανική Οικογένεια". Για να συνδεθείτε την ώρα εκείνη πατήστε στον σύνδεσμοhttps://zoom.us/j/96591331633