Πρόσκληση χορήγησης τριών (3) υποτροφιών, για μαθητές Γυμνασίου, από τα έσοδα του κληροδοτήματος του Κωνσταντίνου Κατσέα    Περισσότερα