Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) «Εβδομάδα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» από τις 19 έως και τις 23 Φεβρουαρίου 2024 με μια σειρά διαδικτυακών ενημερωτικών δράσεων, οι οποίες απευθύνονται κυρίως σε μαθητές/τριες Γ’ τάξης Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Λυκείου, αποφοίτους, καθώς και στους γονείς / κηδεμόνες τους.

Πρόσκληση

Πρόγραμμα Ημερίδας Σ.Ε.Π. "Η Μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο"

Πρόγραμμα Ημερίδας Σ.Ε.Π. "ΕΠΑΛ-Τομείς-Ειδικότητες"

Πρόγραμμα Ημερίδας Σ.Ε.Π. "Επιλογές μετά τη Γ΄ ΕΠΑΛ 2024"

Αφίσα Εβδομάδα ΕΠΑΛ 2024