ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 

Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α΄, Β΄, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε την ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη εδώ