Υποδιευθυντές του σχολείου μας:

Υποδιευθυντής στο κεντρικό κτίριο: Τουτός Νικόλαος, ΠΕ02 - Φιλόλογος

toutosn

 

Υποδιευθυντής στο παράρτημα: Τζιαναμπέτης Κων/νος, ΠΕ86 - Πληροφορικός