Υποδιευθυντής: Τζιαναμπέτης Κων/νος, ΠΕ86 - Πληροφορικός

 

Υποδιευθύντρια: Στράνταρη Ολυμπία, ΠΕ02 - Φιλόλογος

strantari