Από το σχολικό έτος 2020-21 λειτουργεί στο σχολείο μας ΕΔΕΑΥ (Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης και Υποστήριξης), η οποία συγκροτείται από τη Διευθύντρια, εκπαιδευτικούς του Τμήματος Ένταξης, Ψυχολόγο και Κοινωνική Λειτουργό. 

Μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση για τον προγραμματισμό ατομικών συναντήσεων για τα κάτωθι ζητήματα:
1. μαθησιακές δυσκολίες, αξιολόγηση και υποστήριξη στο σχολικό πλαίσιο
2. προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών
3. ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ