Εκτύπωση
Κατηγορία: Ενημέρωση Γονέων & Κηδεμόνων

Νομοθεσία σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών που δεν προσμετρώνται

1. Άρθρο 24 της αριθμ. 79942/ΓΔ4 (ΦΕΚ 2005/Β’/31-05-2019)  Περισσότερα

2. Απουσίες που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19   Περισσότερα

Οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν λόγω εποχικής γρίπης δεν προσμετρώνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται κάθε χρόνο με νέα εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας. Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 το χρονικό διάστημα είναι από Νοέμβριο 2022 έως και Μάρτιο 2023.

Αίτηση γονέα για μη προσμέτρηση απουσιών σε μορφή PDF  σε μορφή WORD