Νομοθεσία σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών που δεν προσμετρώνται

1. Άρθρο 24 της αριθμ. 79942/ΓΔ4 (ΦΕΚ 2005/Β’/31-05-2019)  Περισσότερα

2. Απουσίες που σχετίζονται με τον κορωνοϊό (COVID-19)   Περισσότερα

3. Απουσίες λόγω ανωτέρας βίας ή σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων  (Εγκύκλιος σχολ. έτους 2022-23). Για το τρέχον σχολικό έτος δεν έχει εκδοθεί ακόμη σχετική εγκύκλιος.

Οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν λόγω εποχικής γρίπης δεν προσμετρώνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται κάθε χρόνο με νέα εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας. Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 το χρονικό διάστημα ήταν από Νοέμβριο 2022 έως και Μάρτιο 2023. Αναμένουμε τη σχετική φετινή εγκύκλιο.

Αίτηση γονέα για μη προσμέτρηση απουσιών σε μορφή PDF  σε μορφή WORD

Το παιδί που νοσεί (είτε έχει ανοσία είτε όχι) θα χρειαστεί να απουσιάσει από το σχολείο για ορισμένες μέρες. Μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών. Αν ο πυρετός επιμένει συστήνεται η παράταση της απομόνωσης εντός της οικείας μέχρι την πλήρη υποχώρηση του πυρετού. Για την επιστροφή στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου εργαστηριακού διαγνωστικού τεστ ούτε η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Σε περίπτωση, όμως, που, παρά τις συστάσεις, πραγματοποιηθεί νέος εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος και είναι θετικός, τότε το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο μη επανόδου στο σχολείο. Στην περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το παραπάνω απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων να παραταθεί, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού. Οι μαθητές/τριες καθώς και τα μέλη του προσωπικού όταν επιστρέφουν στο σχολείο ή στην υπηρεσία τους υποχρεούνται στη χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα λήξης της απομόνωσης.

Για να μην προσμετρηθούν οι απουσίες του παιδιού θα χρειαστεί να κάνετε αίτηση, την οποία θα βρείτε στη διεύθυνση

http://gym-pefkon.thess.sch.gr/index.php/enhmgon/1401-aitisigonmhprosmetrapous

Μαζί με την αίτηση πρέπει να μας στείλετε και το θετικό τεστ του παιδιού (rapid ή pcr).

Με εκτίμηση

Από τη Διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Πεύκων

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζονται οι εγγραφές των μαθητών/τριών για το τρέχον σχολικό έτος 2023-24 έως την έναρξη των μαθημάτων (11/09/2023) και η επίδοση των Ελέγχων Προόδου των μαθητών/τριών που φοίτησαν στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2022-23.

Ώρες προσέλευσης: 8:30 - 13:30.

Τα παρακάτω αφορούν μόνο τους γονείς των οποίων

τα παιδιά θα εγγραφούν στην Α' Γυμνασίου

Ενημερωτικό σημείωμα

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α' Γυμνασίου

Παρέχονται  από το σχολείο. Δεν είναι ανάγκη να τα εκτυπώσετε.

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση για δημοσίευση φωτογραφιών ή βίντεο

 Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας 

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα.

Σε περίπτωση μετεγγραφής από άλλο σχολείο στο σχολείο μας θα πρέπει να υποβληθεί και

Υ.Δ. συναίνεσης του έτερου κηδεμόνα

Αγαπητοί γονείς,

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2023-2024 λειτουργεί στο σχολείο μας Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), μέλη της οποίας είναι η Κοινωνική Λειτουργός Σοφία Κομελίδου και η Σχολική Ψυχολόγος Μαρία Ιωαννίδου

Σκοπός της ΕΔΥ είναι η ανάπτυξη διεπιστημονικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και παιδαγωγικής υποστήριξης. Σκοπός της Ε.Δ.Υ., ειδικότερα, είναι:

α) η διερεύνηση και ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση καθώς και η εφαρμογή παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και

β) η υλοποίηση εξατομικευμένων ή ομαδικών δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, η παιδαγωγική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς και γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών και συνολικά, η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων ενδυνάμωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Η ΕΔΥ λειτουργεί στο σχολείο μας κάθε Πέμπτη 8:30– 12:30. Όποιος/α γονέας/κηδεμόνας επιθυμεί μία συνάντηση με την Ψυχολόγο ή/και την Κοινωνική Λειτουργό, μπορεί να επικοινωνεί με το σχολείο.

Με εκτίμηση

Από τη Διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Πεύκων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα γεωγραφικά όρια αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, λειτουργεί Σταθμός Προστασίας Μάνας & Παιδιού (ΣΠΜΠ) σε τρεις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα που αποστέλλονται συνημμένα στο παρόν, Σταθμός Προστασίας Μάνας Παιδιού λειτουργεί στο Κέντρο Υγείας Πύλης Αξιού, στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης και στο Κέντρο Υγείας Θεσσαλονίκης -Τοπικό Ιατρείο Ακρόπολης. Στις εν λόγω δομές διενεργούνται εμβολιασμοί νεογνών, βρεφών, παιδιών και εφήβων, πραγματοποιούνται εργαστηριακές εξετάσεις αλλά και κλινική εξέταση από Γυναικολόγο και Παιδίατρο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες θα βρείτε ΕΔΩ