Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα διδασκόμενα μαθήματα, τη φοίτηση, την αξιολόγηση κ.τ.λ. πατήστε ΕΔΩ

Μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το Ατομικό Δελτίο Υγείας από εδώ

Η προσκόμιση του Ατομικού Δελτίου Υγείας είναι υποχρεωτική (Ν. 4229/2014, άρθρο 11, παρ. 2)

 

 Π Ρ Ο Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α

Ατομική Κάρτα Υγείας Μαθητή/τριας

Η συμπλήρωση της Κάρτας Υγείας Μαθητή/τριας είναι προαιρετική και τα στοιχεία που αναγράφονται σ' αυτή θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση που η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την υγεία του παιδιού είναι ζωτικής σημασίας για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιουδήποτε έκτακτου περιστατικού υγείας που μπορεί να παρουσιαστεί στο σχολείο. Οι Κάρτες Υγείας των παιδιών φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος στο αρχείο του σχολείου, στο οποίο έχει πρόσβαση μόνο ο σχολικός νοσηλευτής, καθώς περιέχουν απόρρητα στοιχεία, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. υπ’ αριθμ. 216/25-07-2001 και του άρθρου 371 του Π.Κ. περί «Παραβίασης Επαγγελματικής Εχεμύθειας». Εάν δεν διαθέτετε εκτυπωτή, μπορεί το παιδί να ζητήσει την Κάρτα Υγείας από τη Γραμματεία του σχολείου σε έντυπη μορφή και να επιστραφεί στο σχολείο το συντομότερο δυνατό, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον γονέα/κηδεμόνα.

Νομοθεσία σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών που δεν προσμετρώνται

1. Άρθρο 24 της αριθμ. 79942/ΓΔ4 (ΦΕΚ 2005/Β’/31-05-2019)  Περισσότερα

2. Απουσίες που σχετίζονται με τον κορωνοϊό (COVID-19). Απαιτείται διενέργεια rapid test ή PCR.   Περισσότερα

3. Απουσίες λόγω εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων, έως πέντε (5) εργάσιμες μέρες, από 1η Νοεμβρίου έως 31η ΜαρτίουΑπαιτείται βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού.   Περισσότερα

4. Απουσίες λόγω ανωτέρας βίας ή σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων  (Εγκύκλιος σχολ. έτους 2022-23). Για το τρέχον σχολικό έτος δεν έχει εκδοθεί ακόμη σχετική εγκύκλιος.

Αίτηση γονέα για μη προσμέτρηση απουσιών σε μορφή PDF  σε μορφή WORD

Το παιδί που νοσεί (είτε έχει ανοσία είτε όχι) θα χρειαστεί να απουσιάσει από το σχολείο για ορισμένες μέρες. Μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών. Αν ο πυρετός επιμένει συστήνεται η παράταση της απομόνωσης εντός της οικείας μέχρι την πλήρη υποχώρηση του πυρετού. Για την επιστροφή στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου εργαστηριακού διαγνωστικού τεστ ούτε η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Σε περίπτωση, όμως, που, παρά τις συστάσεις, πραγματοποιηθεί νέος εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος και είναι θετικός, τότε το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο μη επανόδου στο σχολείο. Στην περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το παραπάνω απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων να παραταθεί, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού. Οι μαθητές/τριες καθώς και τα μέλη του προσωπικού όταν επιστρέφουν στο σχολείο ή στην υπηρεσία τους υποχρεούνται στη χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα λήξης της απομόνωσης.

Για να μην προσμετρηθούν οι απουσίες του παιδιού θα χρειαστεί να κάνετε αίτηση, την οποία θα βρείτε στη διεύθυνση

http://gym-pefkon.thess.sch.gr/index.php/enhmgon/1401-aitisigonmhprosmetrapous

Μαζί με την αίτηση πρέπει να μας στείλετε και το θετικό τεστ του παιδιού (rapid ή pcr).

Με εκτίμηση

Από τη Διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Πεύκων

Την Τετάρτη 13/12/2023, στις 17:30 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας η 1η απογευματινή συνάντηση γονέων με στελέχη του Κέντρου Πρόληψης "Πυξίδα" (Εκπαιδεύτρια-Συντονίστρια: Μαρία Κυριακίδου). Το θέμα της 1ης συνάντησης ήταν: "Εφηβεία: ο ανεμοστρόβιλος της εφηβείας των παιδιών και των γονιών".  

  

Σκοπός της Ομάδας Γονέων είναι η προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας στην οικογένεια και η ενδυνάμωση των οικογενειών για να λειτουργήσουν προστατευτικά και υποστηρικτικά για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών τους. Οι επιμέρους στόχοι, δε, των Ομάδων Γονέων είναι:

  • Η ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου
  • Η βελτίωση των σχέσεων στην οικογένεια και η δημιουργία ενός κλίματος συναισθηματικής ασφάλειας
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας με τα παιδιά και η εξοικείωση με τρόπους θετικής αλληλεπίδρασης μαζί τους
  • Η πρόληψη των εξαρτήσεων και άλλων επικίνδυνων συμπεριφορών
  • Η καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των χαρακτηριστικών ανάπτυξη των παιδιών
  • Η ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των γονέων στη ζωή του παιδιού

Θα πραγματοποιηθούν 4 ακόμη συναντήσεις (20/12/2023 & 10, 17 & 24/01/2024) με τα εξής θέματα:

  • Επικοινωνία: Βελτιώνοντας την επικοινωνία με το παιδί μου, δημιουργώ ένα δίκτυο προστασίας
  • Όρια και υποστήριξη για μια υπεύθυνη ανεξαρτητοποίηση
  • Εξαρτήσεις και εφηβεία: προστατευτικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες
  • Η τέχνη του να είσαι γονιός εφήβου: ένα ευγενικό άθλημα