Page 12 - SCHOOLARIKI2022b
P. 12

ου
              ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΙΟΥΝΙΟΣ 2022   ΤΕΥΧΟΣ 10

    την αφόρμηση για τη συνάντηση αυτή. "Γηράσκουμε αεί διδασκόμενοι", λοιπόν. Πόσο σοφοί, πραγματικά, ήταν οι
    αρχαίοι μας πρόγονοι. (Διοργάνωση: Ε. Κυρκάτση)
                   Στις 23 Δεκεμβρίου 2021, όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των τμημάτων ένταξης
                   του σχολείου μας, αποχαιρέτησαν το χρόνο που θα
                   έφευγε σε λίγες ημέρες με ανταλλαγές δώρων και
                   χαμόγελα! Χειροποίητες χριστουγεννιάτικες λιχου-
                   διές, άσπρες και μαύρες σοκολάτες, κάλαντα και
                   γλυκές μελωδίες, πειράγματα, γέλια και ευχούλες
                   πλημμύρισαν την αίθουσα της Βιβλιοθήκης του 1ου
                   Γυμνασίου Πεύκων. Και του χρόνου με υγεία, παι-
                   διά!!! Και με χαμόγελα, χωρίς μάσκες. Να βλέπουμε
    τα προσωπάκια σας!!! (Διοργάνωση: Ε. Κυρκάτση - Μ. Μουρατίδου)
    Στις 4/3/2022, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Σχολικού εκφοβισμού (6/3/2022), μαθητές των τμημά-
    των ένταξης, αλλά και εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν το βιωματικό σεμινάριο, με θέμα: «Η φω-
    νή ως μέσο έκφρασης, πρόληψης και θεραπείας για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Εισηγητής
                            ήταν ο κύριος Θ. Βουλγαράκης, δάσκαλος φωνητικής, μουσι-
                            κοθεραπευτής  με  εξειδίκευση  στην  ειδική  αγωγή
                            και καθηγητής Φυσικής Αγωγής. Ακούστηκε η φωνή των παι-
                            διών, αλλά και η φωνή του "Δασκάλου", τέθηκαν προβληματι-
                            σμοί, δόθηκαν απαντήσεις, προτάθηκαν λύσεις. Έγιναν και οι
                            εκπαιδευτικοί για λίγο μαθητές και άκουσαν τη "φωνή" τους,
                            αλλά και τη "φωνή" των παιδιών. Για ακόμη μία φορά επιβε-
                            βαιώθηκε η αρχαία ρήση πως ... "Μουσική πάσιν ανθρώποις
                            αναγκαίον εστί". Για τους μαθητές, όμως, ακόμη περισσότε-
                            ρο... (Διοργάνωση: Μ. Μουρατίδου)
    Στις 20/5/2022 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας , ημερίδα ενημέρωσης με θέμα "Θέσεις και παρεμβάσεις των
    οργανώσεων ΑμΕΑ για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση". Εισηγήτρια ήταν η κυρία Δήμητρα Κοτσάκη, πρόεδρος του
    σωματείου ΑμΕΑ ΠΕ Ξάνθης και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΕΕΕΕΚ Ξάνθης. Ο Σύλλογος Διδα-
    σκόντων ενημερώθηκε για την κουλτούρα της συμπερίληψης, τις πολιτικές και τις νομοθεσίες που πλαισιώνουν το
    ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία, καθώς και τα προβλήματα που αυτά
    και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Την ομιλία της κυρίας Κοτσάκη
    πλαισίωσε υποστηρικτικό  εποπτικό υλικό της κυρίας Φωτεινής Ζαφειροπούλου, μέλους Ε.Γ ΕΣ ΑμΕΑ και γενικής
    γραμματέα της ΠΟΣΓΚΑμΕΑ, καθώς και εισήγηση από την κυρία Μ. Μουρατίδου για τη διαφοροποιημένη διδασκα-
    λία στα τμήματα ένταξης σε σχέση με την ετερογένεια του μαθητικού δυναμικού και τις πρακτικές δυσκολίες που
    ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της. Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, η οποία κατέδειξε  την ανα-
    γκαιότητα της εξωστρέφειας προκειμένου να υπάρξει ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας ,αλλά και της
    κοινωνίας, γενικότερα. Το μήνυμα "ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ,ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ" αποτέλεσε και το απαύγασμα της ημερίδας.
    (Διοργάνωση: Μ. Μουρατίδου - Ε. Κυρκάτση).
    Με αφορμή τη Χριστουγεννιάτικη Ολυμπιάδα που διοργανώθηκε στο σχολείο μας τη
    φετινή σχολική χρονιά, αποφασίσαμε να παρασκευάσουμε στον χώρο του σχολείου χρι-
    στουγεννιάτικα μπισκότα με τη συμμετοχή όλων των μαθητών και των μαθητριών των
                 τμημάτων ένταξης. Τα παιδιά συνεργάστηκαν ουσιαστικά και
                 αποτελεσματικά, ενισχύθηκαν σημαντικά οι μεταξύ τους σχέ-
                 σεις και απόλαυσαν τις δημιουργίες τους. Επίσης, προσέφε-
                 ραν τα μπισκότα που ετοίμασαν στη διευθύντρια, τους καθηγητές και τις καθηγήτριές
                 τους αλλά και στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου με ιδιαίτερη χαρά και έντονο
                 ενθουσιασμό. (Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Χατζηζήση Ε., Ίγγιλη Π).
    Οι μαθητές των τμημάτων ένταξης (A23, A24, B21, B22) συμμετείχαν στη δημιουργία ενός τραγουδιού για τη δύ-
    ναμη της ενσυναίσθησης με τίτλο «Αν το θέλεις μπορείς». Το τραγούδι σχηματίστηκε διαδοχικά από τους μαθητές
    και τις μαθήτριες των τμημάτων αυτών. Αρχικά, καταγράφηκαν οι πρώτοι στίχοι από τα παιδιά του ενός τμήματος
    κι έπειτα τη σκυτάλη έπαιρναν τα παιδιά των άλλων τμημάτων. Έτσι οι ιδέες πλήθαιναν, γεννούσαν νέες ιδέες και
    δημιουργούσαν νέους στίχους. Από τη φαντασία και την έμπνευση των παιδιών προέκυψε ένα πολύ όμορφο τρα-
    γούδι με δυνατά νοήματα και μηνύματα για την αγάπη, την αποδοχή και τη φιλία. (Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Χα-
    τζηζήση Ε., Ίγγιλη Π).

                              12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17