Page 14 - SCHOOLARIKI2022b
P. 14

ου
              ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΙΟΥΝΙΟΣ 2022   ΤΕΥΧΟΣ 10

               Τ Ο  Π ΕΡ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν ΕΚ Π ΕΜ Π ΕΙ  S. O . S.

                  Τα σκουπίδια αποτελούν αυξηθεί κατά 70% μέχρι το 2050. Αν συνεχίσουμε με
                  για την πλειοψηφία των τέτοιους ρυθμούς, ο πλανήτης μας θα μεταμορφωθεί σε
                  ανθρώπων μία δυσάρεστη έναν τεράστιο σκουπιδότοπο.
                  υπόθεση. Πρόκειται για Κανένα άλλο ον στον πλανήτη δεν παράγει σκουπίδια
                  ανεπιθύμητα υλικά, ενίοτε στη φύση τα πάντα αποτελούν μέρος κυκλικών διαδικα-
                  δύσοσμα και βρώμικα, τα σιών. Η ευθύνη για τη ρύπανση της γης, βαραίνει μόνο
                  οποία ανυπομονούμε να τις δικές μας, ανθρώπινες πλάτες.
                  ξεφορτωθούμε το συντο- Τέσσερα τμήματα της Β’ τάξης (Β21, Β22, Β23 και Β24)
                  μότερο δυνατό. Παρότι  τον Οκτώβριο 2021 παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό
                  σπανίως σκεφτόμαστε τα  πρόγραμμα "ZERO WASTE: Τα σχολεία μπορούν" του
                  σκουπίδια μας αφότου τα  φορέα "ΜΚΟ "Αντιγόνη – Κέντρο Πληροφόρησης και
                  πετάξουμε σε κάποιο κάδο  Τεκμηρίωσης Για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την
                  απορριμμάτων, εκείνα ε- Ειρήνη και τη Μη Βία". Την όλη δράση συντόνισε η
                  πηρεάζουν τη ζωή μας ποι- εισηγήτρια του εκπαιδευτικού προγράμματος, κυρία
                  κιλοτρόπως,  δημιουργώ- Βιβή Κούκκου.
    ντας πλήθος προβλημάτων περιβαλλοντικών, κοινωνι- Στόχος της δράσης ήταν να μάθουμε για τη φιλοσοφία
    κών, οικονομικών αλλά και υγείας. Κάθε χρόνο η αν- των μηδενικών απορριμμάτων και να αναπτύξουμε
    θρωπότητα παράγει δύο δισεκατομμύρια τόνους α- καλές πρακτικές για τη μείωση των απορριμμάτων.
    πορριμμάτων παγκοσμίως, αριθμός που αναμένεται να


    Τη φετινή σχολική χρονιά υλοποιήθηκε στο σχολείο μας πρόγραμ-
    μα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο «Κλικ, προστάτευσέ το»
    από τις εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής Ίγγιλη Πασχαλίνα
    (ΠΕ03.ΕΑΕ) και Χατζηζήση Ελένη (ΠΕ02.ΕΑΕ). Στο πλαίσιο του προ-
    γράμματος τέθηκε ως βασικός στόχος η ανάπλαση ενός μέρους του
    αύλειου χώρου του σχολείου μας. Για τον λόγο αυτό, πολλοί μαθη-
    τές και πολλές μαθήτριες συμμετείχαν σε δράσεις που περιελάμ-
    βαναν τη βαφή των παρτεριών της αυλής και των τοιχίων που τα
    περιβάλλουν καθώς και σε τοποθέτηση φυτών στα παρτέρια αυτά.
    Μέσω των συγκεκριμένων δράσεων αναπτύχθηκε κλίμα συνεργα-
    σίας, αλληλοεκτίμησης και εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών και
    των μαθητριών. Επίσης, ενισχύθηκε το αίσθημα σεβασμού και ευ-
    θύνης των παιδιών απέναντι στο περιβάλλον καθώς αναγνώρισαν
    ότι οι καθημερινές μας πράξεις έχουν άμεσο αντίκτυπο σε αυτό. Το γεγονός ότι η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε
    περιβαλλοντικά θέματα πραγματοποιήθηκε μέσα από την δική τους προσφορά στο σχολείο, τους πλημμύρισε με
    χαρά, ενθουσιασμό και ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητά τους.
    Οι φωτογραφίες που προέκυψαν από τις δράσεις μας εκτυπώθηκαν, αναρτήθηκαν σε καμβά και εκτέθηκαν στο
    Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ανάμεσα στις δημιουργίες πολλών άλλων σχολείων. Μεγάλη ήταν
    η χαρά των παιδιών όταν οι φωτογραφίες τους εκτέθηκαν και στον χώρο του σχολείου μας, δίνοντας τη δυνατότητα
    σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να θαυμάσουν την προσπάθειά τους και τα αποτελέσματα των
    δράσεων. Μάλιστα στο πλαίσιο του προγράμματος, η φωτογραφία ενός μαθητή μας, του Αλέξανδρου Κωτσιόπου-
    λου της Γ’ τάξης, ξεχώρισε και πήρε έπαινο σκορπίζοντας χαμόγελα και ικανοποίηση. Οι περιβαλλοντικές μας δρά-
    σεις ολοκληρώθηκαν για την τρέχουσα σχολική χρονιά με όμορφα δωράκια που μοιράστηκαν στα παιδιά.

                              14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19