Εξεταστέα ύλη για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα κατά τάξη

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ    Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ     Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Πρόγραμμα Εξετάσεων και οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Πρόγραμμα εξετάσεων των κατ' ιδίαν διδαχθέντων μαθητών/τριών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 Δομή και διάρθρωση θεμάτων γραπτών εξετάσεων

Στα Νέα (Λογοτεχνία και Γλώσσα) και τα Αρχαία (από πρωτότυπο και από μετάφραση) οι μαθητές/τριες απαντούν σε όλα τα θέματα εκτός από το τρίτο θέμα της Ν. Λογοτεχνίας που αναφέρεται στην παραγωγή γραπτού λόγου, στο οποίο προτείνονται ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης και ένα θέμα δημιουργικής γραφής και επιλέγουν ένα από τα δύο.

Στο μάθημα της ΙστορίαςΔίνονται δύο ομάδες ερωτήσεων Α και Β. Η ομάδα Α περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν τις τρεις. Η ομάδα Β περιλαμβάνει τέσσερις ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν τις δύο. Οι ερωτήσεις μπορούν να αναλύονται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες (4Χ5=20).

Στα ΜαθηματικάΩς προς τη διάρθρωση και τη δομή των θεμάτων: Δ1. Θεωρία: Οι μαθητές/τριες υποχρεούνται σε διαπραγμάτευση ενός (1) απλού από δύο (2) τιθέμενα θέματα θεωρίας της διδαγμένης ύλης. Κάθε θέμα θεωρίας μπορεί να αναλύεται σε τρεις το πολύ ερωτήσεις της ίδιας ενότητας. Δ2. Ασκήσεις ή προβλήματα: Οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να λύσουν δύο (2) από τρεις (3) ασκήσεις ή προβλήματα.

Στο μάθημα της Φυσικής Α΄τάξης ΓυμνασίουΟι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (Α, Β, Γ, Δ) και επιλέγουν δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ). Τα ερωτήματα είναι ισοδύναμα και οι απαντήσεις βαθμολογούνται ισότιμα. Στο μάθημα της Φυσικής Β΄και Γ’ τάξης ΓυμνασίουΟι μαθητές/τριες απαντούν σε 6 από τα 9 ερωτήματα.

Στο μάθημα της ΒιολογίαςΟι μαθητές/τριες απαντούν σε 6 από τα 9 ερωτήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ