Το Φωτόδεντρο είναι το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται από το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου» για να αποτελέσει το κεντρικό σημείο πρόσβασης στο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο/η.   Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί εύκολα να περιηγηθεί στο περιβάλλον του λογισμικού, ακολουθώντας τις οδηγίες και τις υποδείξεις, και να ενημερωθεί για όποια θέματα τον/την ενδιαφέρουν, να κάνει τεστ αξιολόγησης, να παρακολουθήσει βίντεο, να παίξει εκπαιδευτικά παιχνίδια και πολλές ακόμα και ενδιαφέρουσες δράσεις. Δοκιμάστε το και δεν θα χάσετε!

 Για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό πατήστε εδώ

 

Θετικές επιστήμες


Ανθρωπιστικές επιστήμες