ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

timetable

Για το πρόγραμμα των τμημάτων πατήστε εδώ

Διδάσκοντες ανά τμήμα

Πρόγραμμα Ενημέρωσης Γονέων

Τρόποι επικοινωνίας γονέων με εκπαιδευτικούς

Το ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων τροποποιείται σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών ή πραγματοποίησης εκπαιδευτικών εκδηλώσεων / δράσεων. Επίσης, θα υπάρξει αλλαγή του προγράμματος όταν διατεθούν στο σχολείο μας εκπαιδευτικοί για την κάλυψη των κενών που υπάρχουν ακόμη.

 Ωράριο λειτουργίας (covid-19)

Σχεδιαγράμματα διαλειμμάτων - Έξοδοι (covid-19)