Κανονισμός μαθητικών κοινοτήτων (ΦΕΚ – 619 Β/25-9-86) 

Ο κανονισμός με απλά λόγια


Για να δείτε τα 5μελή Μαθητικά Συμβούλια και το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο πατήστε ΕΔΩ


Για να δείτε τα 5μελή Μαθητικά Συμβούλια και το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο πατήστε ΕΔΩ


Για να δείτε τα 5μελή Μαθητικά Συμβούλια και το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο πατήστε ΕΔΩ