Νόμος 4692/2020 (Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις). Περιέχει τροποποιήσεις του Π.Δ. 126/2016. 

Βασική τροποποίηση: Τα παρακάτω μαθήματα της Ομάδας Α' εξετάζονται γραπτώς κατά τις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

αα)  Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία

αβ)  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

αγ)  Ιστορία

αδ)  Μαθηματικά

αε)  Φυσική

αστ) Βιολογία

αζ)  Αγγλικά

Διδασκόμενα μαθήματα και αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου   Περισσότερα

Δείτε το κείμενο της τροποποίησης ΕΔΩ

 

Προεδρικό Διάταγμα 126/2016 (Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου)

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές/μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης, οι οποίοι/ες για το επόμενο σχολικό έτος θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, θα διδαχθούν ως δεύτερη ξένη Γλώσσα αυτήν που διδάχθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο. Στην περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/μαθήτρια επιθυμεί να διδαχθεί στο Γυμνάσιο διαφορετική δεύτερη ξένη Γλώσσα από αυτήν που διδάχθηκε στο Δημοτικό, τότε ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή θα πρέπει να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή αίτηση για την αλλαγή στον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου μέχρι τις 10 Ιουνίου.

Το Γυμνάσιο κατ' εξαίρεση δύναται να ικανοποιήσει εκπρόθεσμα αιτήματα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις σχηματισμού τμημάτων. Για τη σχετική αίτηση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε τη σχετική εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ

Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γυμνασίου/Γενικού Λυκείου   Περισσότερα

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Β΄2005). Για να δείτε τις σχετικές εγκυκλίους (ΦΕΚ 2675Β-2021 και ΦΕΚ 2005Β-2019) πατήστε εδώ

 

Οι μαθητές που θα εγγραφούν στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου συνεχίζουν τη B’ ξένη γλώσσα που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο (Γαλλικά ή Γερμανικά).   ΦΕΚ 3523 τ.Β'/2020