Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές/μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης, οι οποίοι/ες για το επόμενο σχολικό έτος θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, θα διδαχθούν ως δεύτερη ξένη Γλώσσα αυτήν που διδάχθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο. Στην περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/μαθήτρια επιθυμεί να διδαχθεί στο Γυμνάσιο διαφορετική δεύτερη ξένη Γλώσσα από αυτήν που διδάχθηκε στο Δημοτικό, τότε ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή θα πρέπει να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή αίτηση για την αλλαγή στον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου μέχρι τις 10 Ιουνίου.

Το Γυμνάσιο κατ' εξαίρεση δύναται να ικανοποιήσει εκπρόθεσμα αιτήματα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις σχηματισμού τμημάτων. Για τη σχετική αίτηση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε τη σχετική εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ

Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γυμνασίου/Γενικού Λυκείου   Περισσότερα

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Β΄2005). Για να δείτε τις σχετικές εγκυκλίους (ΦΕΚ 2675Β-2021 και ΦΕΚ 2005Β-2019) πατήστε εδώ

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό και διενεργείται κάθε σχολική εβδομάδα, τουλάχιστον άπαξ πριν από τη Δευτέρα. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Για τους ανήλικους μαθητές/τριες το τεστ παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ του/της ανηλίκου μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ίδιων (γονέων/κηδεμόνων). Η δήλωση του αποτελέσματος (αρνητικού ή θετικού) γίνεται στην ιστοσελίδα https://self-testing.gov.gr/ (Σχολική κάρτα για COVID-19). Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα. Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός/η, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος, για τους/τις μαθητές/τριες, μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, σύμφωνα με το έντυπο (2). Δείτε αναλυτικές οδηγίες εδώ

(1)  Διαβάστε τη σχετική ΚΥΑ (18/05/2021) εδώ.

(2) Σχολική Κάρτα (για τους μαθητές)

(3) Δήλωση αποτελέσματος self-test για covid-19 (για εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό)

Με εκτίμηση

Από τη Διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Πεύκων

Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό της φοίτησης  ΦΕΚ 2005 τ.Β'/2019

Aπουσίες σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 που καταγράφονται αλλά δεν προσμετρώνται  ΦΕΚ 3780 τ.Β'/2020