Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές/μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης, οι οποίοι/ες για το επόμενο σχολικό έτος θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, θα διδαχθούν ως δεύτερη ξένη Γλώσσα αυτήν που διδάχθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο. Στην περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/μαθήτρια επιθυμεί να διδαχθεί στο Γυμνάσιο διαφορετική δεύτερη ξένη Γλώσσα από αυτήν που διδάχθηκε στο Δημοτικό, τότε ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή θα πρέπει να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή αίτηση για την αλλαγή στον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου μέχρι τις 10 Ιουνίου.

Το Γυμνάσιο κατ' εξαίρεση δύναται να ικανοποιήσει εκπρόθεσμα αιτήματα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις σχηματισμού τμημάτων. Για τη σχετική αίτηση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε τη σχετική εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ

Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γυμνασίου/Γενικού Λυκείου   Περισσότερα

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Β΄2005). Για να δείτε τις σχετικές εγκυκλίους (ΦΕΚ 2675Β-2021 και ΦΕΚ 2005Β-2019) πατήστε εδώ

Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό της φοίτησης  ΦΕΚ 2005 τ.Β'/2019

Aπουσίες σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 που καταγράφονται αλλά δεν προσμετρώνται  ΦΕΚ 3780 τ.Β'/2020

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ 124858/ΓΔ4/04-10-2021 (Απουσίες των μαθητών/τριών που εμβολιάζονται)  Περισσότερα

Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ