Εκπαιδευτικό υλικό για το πείραμα του Ερατοσθένη

Από τις μαθηματικούς Δώρα Πιστόλα και Λίνα Ίγγιλη

Flip Book

Διδακτικό σενάριο