Στις εξετάσεις του ΚΠΓ Μαΐου 2013 στη Γαλλική γλώσσα

οι επιτυχόντες είναι :     Γεωργιάδου Ιωάννα (Α2)

                                 Γκότση Άννα (Α2)

                                 Γνωστόπουλος Ιωάννης (Α2)

                                 Κεφαλάς Γεώργιος του Παναγιώτη (Α2)

                                 Λέφα Αναστασία (Α2)

                                 Μπεκιάρη Βασιλική (Α2)

                                 Μπουμπούση Θεοπούλα (Α2)

                                 Ντάσιου Μαρία (Α2)

                                 Παλλασίδου Μαρία (Α2)

                                 Παππά Στυλιανή (Α1)

                                 Σαχανίδου Σεβαστιανή (Α2)

                                 Σκεπαστιανού Ευθυμία (Α2)           

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ παιδιά!

Συνεχίστε δυνατά και για τα επόμενα διπλώματα.

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες: Παπαδοπούλου Μαρία,  Τζεπέλογλου Έλσα