Αγαπητοί γονείς,

Αναμφίβολα θεωρείται πλέον κοινός τόπος ότι ο κόσμος και η κοινωνία είναι ένα γοητευτικό μεν σύστημα, ιδιαίτερα όμως περίπλοκο, αντιφατικό και δυσκολονόητο, στο οποίο συντελούνται άπειρες διεργασίες. Υποσύστημα της κοινωνίας μας, το σχολείο. Η κοινωνική καθημερινότητα παρατηρεί και σημειώνει την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό που εκδηλώνεται μεταξύ μαθητών/τριών και την τοποθετεί πλέον ως κοινωνικό πρόβλημα. Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός έχουν σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη σωματική και ψυχική υγεία όσο και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα οι συνέπειες είναι μόνιμες και είναι δυνατό να έχουν τραγικά αποτελέσματα. Το πρόβλημα απαιτεί λύση, η δε λύση χρήζει πρωτίστως κατανόησης και ανάλυσης.

Σε αυτό το πλαίσιο η συνεργασία σχολείου και οικογένειας είναι καίριας σημασίας, καθώς μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην έγκαιρη αντιμετώπιση και πρόληψη του εκφοβισμού. Το κλειδί σε κάθε περίπτωση είναι η ενημέρωση και η συζήτηση σε σταθερή βάση τόσο στο οικογενειακό όσο στο σχολικό περιβάλλον. Η συζήτηση σε όλα τα επίπεδα ανοίγει ορίζοντες!

Το σχολείο μας φέτος υλοποιεί μια δράση με τίτλο: «Πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας». Στα πλαίσια της δράσης μας και στοχεύοντας στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, σας προτείνουμε να διαβάσετε τον οδηγό "Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός, αιτίες, επιπτώσεις, αντιμετώπιση" της ΕΨΥΠΕ (Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου) ΕΔΩ.

Ο Συντονιστής της δράσης
Κωνσταντίνος Τζιαναμπέτης