Ανακοίνωση των αποφάσεων της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις:

1. Στην Κρήτη (7/5/2020 – 10/5/2020)

2. Στην Κέρκυρα (9/4/2020 – 11/4/2020)

Πρακτικά Επιτροπής