Μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το Ατομικό Δελτίο Υγείας από εδώ

Η προσκόμιση του Ατομικού Δελτίου Υγείας είναι υποχρεωτική (Ν. 4229/2014, άρθρο 11, παρ. 2)

 

 Π Ρ Ο Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α

Ατομική Κάρτα Υγείας Μαθητή/τριας

Η συμπλήρωση της Κάρτας Υγείας Μαθητή/τριας είναι προαιρετική και τα στοιχεία που αναγράφονται σ' αυτή θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση που η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την υγεία του παιδιού είναι ζωτικής σημασίας για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιουδήποτε έκτακτου περιστατικού υγείας που μπορεί να παρουσιαστεί στο σχολείο. Οι Κάρτες Υγείας των παιδιών φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος στο αρχείο του σχολείου, στο οποίο έχει πρόσβαση μόνο ο σχολικός νοσηλευτής, καθώς περιέχουν απόρρητα στοιχεία, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. υπ’ αριθμ. 216/25-07-2001 και του άρθρου 371 του Π.Κ. περί «Παραβίασης Επαγγελματικής Εχεμύθειας». Εάν δεν διαθέτετε εκτυπωτή, μπορεί το παιδί να ζητήσει την Κάρτα Υγείας από τη Γραμματεία του σχολείου σε έντυπη μορφή και να επιστραφεί στο σχολείο το συντομότερο δυνατό, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον γονέα/κηδεμόνα.