Νομοθεσία σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών που δεν προσμετρώνται

1. Άρθρο 24 της αριθμ. 79942/ΓΔ4 (ΦΕΚ 2005/Β’/31-05-2019)  Περισσότερα

2. Απουσίες που σχετίζονται με τον κορωνοϊό (COVID-19). Απαιτείται διενέργεια rapid test ή PCR.   Περισσότερα

3. Απουσίες λόγω εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων, έως πέντε (5) εργάσιμες μέρες, από 1η Νοεμβρίου έως 31η ΜαρτίουΑπαιτείται βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού.   Περισσότερα

4. Απουσίες λόγω ανωτέρας βίας ή σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων  (Εγκύκλιος σχολ. έτους 2022-23). Για το τρέχον σχολικό έτος δεν έχει εκδοθεί ακόμη σχετική εγκύκλιος.

Αίτηση γονέα για μη προσμέτρηση απουσιών σε μορφή PDF  σε μορφή WORD