Νομοθεσία σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών που δεν προσμετρώνται

1. Άρθρο 24 της αριθμ. 79942/ΓΔ4 (ΦΕΚ 2005/Β’/31-05-2019)  Περισσότερα

2. Απουσίες που σχετίζονται με τον κορωνοϊό (COVID-19)   Περισσότερα

3. Απουσίες λόγω ανωτέρας βίας ή σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων  (Εγκύκλιος σχολ. έτους 2022-23). Για το τρέχον σχολικό έτος δεν έχει εκδοθεί ακόμη σχετική εγκύκλιος.

Οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν λόγω εποχικής γρίπης δεν προσμετρώνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται κάθε χρόνο με νέα εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας. Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 το χρονικό διάστημα ήταν από Νοέμβριο 2022 έως και Μάρτιο 2023. Αναμένουμε τη σχετική φετινή εγκύκλιο.

Αίτηση γονέα για μη προσμέτρηση απουσιών σε μορφή PDF  σε μορφή WORD