Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο 2021-2022

Τομείς και Ειδικότητες των ΕΠΑΛ Ν. Θεσσαλονίκης

Ευχαριστούμε θερμά την κα Παναγιώτα Κατσιούλα, εκπαιδευτικό (M.A & Msc στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό) για την αναλυτική παρουσίασή της στην εξ αποστάσεως ενημερωτική μας συνάντηση στις 15/06/2022.