Αγαπητοί γονείς των μαθητών/τριών της Β’ τάξης,

Στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος του ΜΠΣ «Σχολική Ψυχολογία» του τμήματος Ψυχολογίας  του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Η σχολική εμπλοκή των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά την επιστροφή τους στη διά ζώσης διδασκαλία», σας καλούμε να συναινέσετε προκειμένου το παιδί σας να συμπληρώσει σχετικό ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα διανεμηθεί στα παιδιά και θα συμπληρωθεί στο σχολείο κατά τη διάρκεια μίας διδακτικής ώρας (θα χρειαστούν περίπου 30 λεπτά).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να επιστραφούν στον/στην απουσιολόγο του τμήματος, μέσω του παιδιού, συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες (από τους γονείς) είτε συναινούν, είτε όχι, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29/03/2023. Αν δεν διαθέτετε εκτυπωτή, σας παρακαλούμε πείτε στο παιδί να ζητήσει την υπεύθυνη δήλωση σε έντυπη μορφή από τη γραμματεία του σχολείου.

Θα βρείτε την Υπεύθυνη δήλωση στη διεύθυνση:

https://gym-pefkon.thess.sch.gr/parents/2023ydgoneaEKPA_SCHOOL_PSYCHOLOGY.pdf

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση

Από τη Διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Πεύκων