Χορήγηση 3 υποτροφιών σε μαθητές/τριες Γυμνασίου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.  Περισσότερα