Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Β΄2005). Για να δείτε τις σχετικές εγκυκλίους (ΦΕΚ 2675Β-2021 και ΦΕΚ 2005Β-2019) πατήστε εδώ