Έρευνα για την ικανοποίηση και τις αντιλήψεις των μαθητών/τριών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και δεν συλλέγει καμία προσωπική πληροφορία.

Πατήστε ΕΔΩ για να συμμετέχετε στην έρευνα.