Όλα τα βιβλία που δίνονται στην Α’ Γυμνασίου και αναφέρουν στο εξώφυλλο ότι είναι για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, πρέπει να κρατηθούν για την επόμενη σχολική χρονιά και οπωσδήποτε:

Τα παιδιά της Α’ τάξης (που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά στη Β’ τάξη)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (μόνο το Πρωτότυπο, όχι τη Μετάφραση) 

Μαθηματικά

Βιολογία (βιβλίο και τετράδιο εργασιών)

Αγγλικά (student’s book και workbook)

Γερμανικά

Γαλλικά

Πληροφορική

Τα παιδιά της Β’ τάξης (που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά στη Γ’ τάξη)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (μόνο το Πρωτότυπο, όχι τη Μετάφραση) 

Ιστορία

Μαθηματικά

Φυσική

Βιολογία (βιβλίο και τετράδιο εργασιών)

Γερμανικά

Γαλλικά

Αγγλικά (Student’s book και workbook)

Πληροφορική