Τα δύο τμήματα του σχολείου που θα δωρίσουν βιβλία στη Σχολική Βιβλιοθήκη οι περισσότεροι/ες μαθητές/τριές τους, μέχρι τις 29/03/2019, θα κερδίσουν μια διδακτική επίσκεψη σε κάποιο χώρο της πόλης με πολιτιστικό και ψυχαγωγικό ενδιαφέρον. Επιπλέον, στη διδακτική επίσκεψη θα συμμετέχουν και τα παιδιά (από άλλα τμήματα πέραν των δύο προαναφερθέντων) που δώρισαν μεγάλο αριθμό βιβλίων. Σας καλούμε να συμμετέχετε σ’ αυτόν τον διαγωνισμό προσφοράς και άυλου κέρδους! Φέρτε στο σχολείο από ένα ή περισσότερα βιβλία που διαβάσατε και σας άρεσαν!

Κανόνες διαγωνισμού:

  • Τα βιβλία να βρίσκονται σε καλή κατάσταση
  • Να είναι κατάλληλα για σχολική – εφηβική βιβλιοθήκη
  • Το κάθε βιβλίο να συνοδεύεται με χαρτάκι με το ονοματεπώνυμο και το τμήμα σας, ώστε να καταχωρηθεί στους/στις δωρητές/τριες της βιβλιοθήκης.