Παραθέτουμε πίνακα με δομές ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Καλό είναι εφόσον χρειάζονται οι Σχολικές Μονάδες κάποια από αυτές, να προτιμούν πρώτα να προσεγγίζουν τις διαδικτυακές διευθύνσεις των δομών, γιατί οι τηλεφωνικοί αριθμοί συχνά αλλάζουν.

Για να δείτε τον πίνακα πατήστε ΕΔΩ