Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες του σχολείου μας

 

Προηγούμενα κτίρια

(όπου στεγαζόταν το σχολείο μας πριν χτιστεί το σημερινό κτίριο)

Κτίριο Γιαννακίδη

 

Κτίριο Καλογραιών