Συγχαίρουμε τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου μας για την επιτυχία τους στον 4ο Διαγωνισμό Μαθηματικών Ικανοτήτων "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ" της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Από την Α’ τάξη

ΤΑΝΤΣΗ ΝΑΥΣΙΚΑ (Α14)

Από τη Β’ ΤΑΞΗ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Β22)