Παράδειγμα.

Εδώ γράφουμε το υλικό για την Α' τάξη για το μάθημα των αρχαίων.