Συγχαρητήρια στους μαθητές μας που, μετά από τρία χρόνια προετοιμασίας

με τις καθηγήτριές τους Χατζηφλίσκα Νεστορία και Ζημάνη Παρασκευή,

πέτυχαν στις εξετάσεις Μαΐου του Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας στη

Γερμανική Γλώσσα στο επίπεδο Α1 - Α2!!!!

 

Οι επιτυχόντες είναι οι εξής:

Αλκαλάκη Αννελίζ - Μαρία

Βεζυργιανόπουλος Στέφανος

Βιτάνογλου Φωτεινή

Βογιατζή Στουλτάνα

Δημητρίου Μαρία

Δημητρίου Σταματία

Ευαγγελίδου Φωτεινή

Μπανάβα Όλγα

Μπομπότη Κατερίνα

Παπαγιαννάκη Μάρθα

Ταλιαδούρος Νίκος 

alt