Β21-ΕΞΥΠΝΑ ΦΩΤΑ
-----
Β22-ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΩΤΙΑΣ
 -----
 Β23-ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
 -----
Β24-ΕΞΥΠΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ
Μια ιδέα που "ξύπνησε" στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και θα ολοκληρωθεί - τελειοποιηθεί με τη συμμετοχή μας στο 14ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής με θέμα "Thinking City".
-----
Γ21-ΕΥ ΖΗΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
-----
Γ22-ΕΥ ΖΗΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
 
----- 
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Δήμητρα Χατζοπούλου