Πράξη επιλογής Τουριστικού Γραφείου εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Καστοριά και τις Πρέσπες 13-14/04/2022

Πράξη της 04/04/2022