Πράξη επιλογής Τουριστικού Γραφείου εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Μπόχουμ Γερμανίας (13-18/06/2022)

Πράξη της 08/04/2022