Στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας σχολ. έτους 2021-22, οι γονείς των 539 μαθητών/τριών του σχολείου μας κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που αφορούσε τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Στόχος του ήταν να αναδειχθούν στάσεις και απόψεις που αφορούν τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Προκειμένου οι γονείς να απαντήσουν αβίαστα και αντικειμενικά στις ερωτήσεις, δεν συλλέχθηκε καμία προσωπική πληροφορία (ούτε το email).

Δυνατές απαντήσεις:
1: Συμφωνώ
2: Μάλλον συμφωνώ
3: Ούτε Συμφωνώ/Ούτε Διαφωνώ
4: Μάλλον διαφωνώ
5: Διαφωνώ

Ευχαριστούμε τους γονείς για τη συμμετοχή τους!

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των 229 γονέων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο.